12 sengeplasser, ekstra madrasser. Dusj, 1 kano inkludert.

Pris pr døgn kr 2000 og kr 10.000 pr uke.