8 sengeplasser, ekstra madrasser. Dusj, 1 kano inkludert.

Pris pr døgn kr 850 og kr 4500 pr uke.