Bestilling

Bestilling av overnatting eller leie kan gjøres via e-post (post@undeland.com) eller via telefon (957 57 143). Du kan undersøke om Undeland er bortleid (rød farge) eller ledig (grønn farge) i kalenderen på forrige side. Det kan være mulighet for parallelle arrangementer, og vi oppfordrer derfor at du tar kontakt selv om kalender er merket rødt.

Kommentarer til nett-sidene sendes til administrator@undeland.com

Styret

Odd Arild Eikeland, Konsmo (470 28 588) (Formann)
Gunn Elise Helle (975 91 653) (Nestformann)
Knut Eivind Birkeland (922 07 481)
Maren Bøe

Daglig leder

Åse Reidun Lande
post@undeland.com
Tlf. +47 95 75 71 43

Postadresse

Undeland Misjonsgård
Boks 125, 4576 Lyngdal

Veiadresse:
Brattestien 559
4588 Kvås

Tlf. +47 2138 2513 (resepsjon)
Tlf. +47 2138 2410 (Låven)