Påskemøter

8. april – 1. påskedag 2020

Talere: Guri og Ola Tulluan

 

Sang: Norveig Eikeland m/flere

Leirsjef: Terje Fossdal

Pris og påmelding

Hele oppholdet:

Kr 1900,- ved rom i hytter

Kr 2000,- ved rom i nybygg

Tillegg for oppredd seng: kr 150,-

Det er anledning til å komme til ett eller flere møter og middag uten påmelding.

Spørsmål og påmelding: Hans Arne Rogn (tlf 917 56 714) hrogn@nlm.no

Kollekt

Det blir anledning til å gi kollekt under møtene.

Program onsdag

kl 17.00: Innkvartering

kl 18.30: Samling ved kveldsmaten

kl 20.00: Møte

Program skjærtorsdag

kl 08.30: Bønnemøte

kl 09.00: Frokost

kl 11.00: Bibeltime

kl 13.00: Middag

kl 16.00: Kaffe

kl 16.30: Sangtime

kl 18.30: Kveldsmat

kl 20.00: Møte med nattverd

Program Langfredag

kl 08.30: Bønnemøte

kl 09.00: Frokost

kl 11.00: Bibeltime

kl 13.00: Middag

kl 16.00: Kaffe m/sosialt samvær

kl 18.30: Kveldsmat

kl 20.00: Møte

Program Påskelørdag

kl 08.30: Bønnemøte

kl 09.00: Frokost

kl 11.00: Bibeltime

kl 13.00: Middag

kl 14.00: Kaffe/tur?

kl 18.30: Kveldsmat

kl 20.00: Hyggesamvær med kveldskaffe

Program 1. påskedag

kl 08.45: Påskemorgen slukker sorgen. Sangstund ved flagget.

kl 09.00: Frokost

kl 11.00: Bibeltime

kl 13.00: Middag for deltagere og alle dagsbesøkende.