Barneleir 2.-4. trinn

13.-15. november!

På denne leiren blir det arrangert juleverksted, og vi leier også gymsal til lek og idrett. Samlinger om bibel, misjon og sang!

Påmeldingsfrist: 4. november.

Påmelding her.

 

Game-leir for 5.-8. trinn.

Gaming-leir på Undeland Misjonsgård 4.-6. desember 2020

For andre gang vil det bli arrangert Gaming-leir på Undeland. Leiren er tilrettelagt for tweens, dvs for 5.-7.(+8.) trinn.

Det er kanskje flere som er usikre på hva en slik leir innebærer, hvordan vi respekterer og ivaretar grensesetting og barnas ve og vel. Som navnet på leiren tilsier vil det bli mye spilling på denne leiren, ja, det blir kanskje mer skjermtid her sammenlignet med det barna ‘får lov til’ hjemme. Vi har fått med oss Erlend Fiddan som vil ha ansvar for selve spillingen. Han er selv en ‘gamer’, og kan bidra med mye kunnskap om spilling. Alle spill skal være aldersgodkjent, og vi styrer unna spill som f.eks Fortnite, selv om aldersgrensen på dette er 12 år, da vi er kjent med at noen syns at det er kontroversielt. Det blir både Nintendo, PC, noen retromaskiner og kanskje er vi heldige og får fatt på en Playstation 5 dersom den kommer på markedet i tide.

Det vil også bli lagt opp til andre aktiviteter på denne leiren slik at vi får avbrekk fra skjerm-tid. Noen ute-aktiviteter, f.eks. sporlek, og kanskje klassiske spill som brettspill, kort, mm. Men først og fremst ønsker vi å peke på Jesus og det han har gjort for oss. Vi vil ha bibeltimer og kveldssamlinger. Vi tenker også at spill-aktivitetene kan være en mulighet for å kunne knytte kontakter og snakke sammen om dette viktigste temaet.

Påmeldingsfrist: 20. november.

Påmelding her.